Persondatapolitik for M+A Smallbiz A/S

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos M+A Smallbiz A/S.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer, postadresse, leveringsadresse, uddannelse og egenkapital.

M+A Smallbiz A/S indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside
  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback
  • Registrerer dig som køber eller sælger

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.m-plus-a-smallbiz.com er M+A Smallbiz A/S, Strevelinsvej 10, cvr nr. 28898452.

Behandlingsgrundlag og formål

De oplysninger, vi indsamler, benytter vi til at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os.

Dine oplysninger vil blive slettet, når du har modtaget din vare eller ydelse, eller når det ikke længere er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside og crm-system hos jdm.dk, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata, som du oplyser på vores hjemmeside eller bliver registreret med i vores crm-system, vil blive opbevaret i jdm.dk’s datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@m-plus-a.com.